Välkommen till
Svenska Hoyasällskapet


Namn Insamlare
Plats Auktor
Färg på bikrona Färg på krona
Form Säsong
Typ Blommornas hållbarhet Till
Bladlängd Till Bladbredd Till
Blomstorlek Till Blommor i klasen Till